m1

De Hemmen 6A 9206 AG Drachten 0512 541 531

DISCLAIMER & PRIVACY

Disclaimer Autobedrijf Hofstee/BCC
De tekst op deze site is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Autobedrijf Hofstee Drachten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de informatie op deze site.

Noch Autobedrijf Hofstee Drachten, noch de directie, medewerkers of samenwerkende bedrijven van British Car Centre Hofstee Drachten zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot het gebruik van, of het vertrouwen op informatie opgenomen in de website of enige site die daaraan gekoppeld is.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kanAutobedrijf Hofstee niet garanderen dat de informatie (ook door derden verstrekt) te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Ook de bouwers en houders van deze site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Autobedrijf Hofstee /
British Car Centre Drachten of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar of leveranciers.


Privacy BCC

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Autobedrijf Hofstee verwerkt uw persoonsgegevens om u gericht te kunnen informeren over de door u gestelde interesses en vragen. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze website goed blijft functioneren en wordt beschermd tegen kwaadwillenden.

Delen met anderen
We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden of indien u ons daar opdracht en/of toestemming voor geeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autobedrijf Hofstee verwerkt uw
persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Interesses

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Autobedrijf Hofstee
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie, of om het verstrekken van informatie die op termijn voor u van belang kan zijn.

Cookies en soortgelijke technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden (persoons)gegevens opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons hiervoor een bericht sturen via mail, SMS of app.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze website, neem dan gerust contact op met ons.

 

Autobedrijf Hofstee/British Car Centre
De Hemmen 6A, 9206 AG Drachten

Hofsteegevelbeletteringsite1
m4 m5 m3